กรุณาเลือกอีเมลล์ที่ต้องการลงทะเบียน

@rmu.ac.th

By Google
 • Unlimited Google Drive
 • Google Classroom
 • Google Mail
 • Google Doc, Sheet, Slide, Form
 • Google Site
 • Google Plus
 • Google Hangout
 • Youtube Account
 • Google Photo
 • ลงทะเบียน

@lives.rmu.ac.th

By Microsoft
 • Unlimited OneDrive
 • Class Notebook
 • Outlook
 • MS Office 2016 (Mac, Windows)
 • MS Office Online
 • Sharepoint
 • OneNote
 • Sway
 • Video Office 365
 • ลงทะเบียน